Hindi makatarungan ang patayan, pambabastos at pananakot

Sa Senado, ipagtatanggol ni Chel Diokno ang ating mga karaparang pantao, lalo na ng mga kababaihan at kabataan.

 • Tututol sa pagbalik ng death penalty at pagbaba ng age of criminal liability dahil ang mahihirap lamang ang dehado dito.

 • Bibigyan ang Commission on Human Rights ang kapangyarihan na kasuhan ang mga mapang-abuso sa gobyerno.

 • Gagawa ng Magna Carta for Children

 • Isusulong ang Anti-Discrimination Bill o SOGIE Bill, at sisiguraduhin ang implementasyon ng Magna Carta of Women, Reproductive Health Law, Anti- Sexual Harassment Law, 100-day Maternity Law, at Barangay Micro- Business Enterprises Law.

 

Hindi makatarungan na ang mga kurakot ay nakakalusot habang ang mahihirap ay nadedehado sa hustisya!

Mayaman o mahirap, pag may sala, may parusa! Aayusin ni Chel ang sistema ng katarungan para ‘di na nakakalusot ang mga kurakot at abusado.

 • Gagawing mabilis at abot-kaya ang paglilitis ng kaso; pupunuin ang mga bakanteng posisyon sa hudikatura, kasama na ang PAO, at dadagdagan ang budget nito.

 • Itataas ang parusa sa pandarambong at pangungurakot.

 • Imamandato ang commercial at business arbitration para mapabilis ang kaso.

 

Hindi makatarungan ang endo!

Ipaglalaban ang dignidad ng mga mangagawa.

 • Dapat may ending na ang endo!

 • Palalawakin at palalalimin ang kolektibong pakikipagsundo ng mga unyon.

 • Rerepasuhin ang mga pamantayan tungkol sa sahod, benepisyo, social security, at kaligtasan ng mangagawa. Ikakampeon ang Pro-Poor Agricultural Modernization.

 

Hindi makatarungan ang pagtaas ng presyo ng bigas, pagkain at gamot!

Ipagtatanggol ang karapatan ng pamilyang Pilipino.

 • Palalakasin ang 4P’s at gagawing mas malawak mas matagal ang sakop nito.

 • Mas malaking benepisyo para sa mga senior mula sa Social Pension Program.

 • Mas malaking pondo para sa pabahay, pampublikong ospital at health center, edukasyon, at skills development.

 • Ipaglalaban ang On-Site, In City Resettlement Bill.