Ang Boses Ng Katarungan. Numero 25 sa balota.
 

 Ang aking plataporma

 
platformintro.jpg
 

Ayusin natin ang sistema
ng hustisya

Bakit may nakakalusot na kriminal? Kailangan na kasing ayusin ang sistema ng hustisya. Ito po ang laban na dadalhin ko sa Senado.

 
333.jpg
Dapat, mayaman o mahirap, pag may sala, may parusa.
— Chel Diokno

Binabahagi ko sa’yo ang plataporma ko sa Senado bilang parte ng patuloy na talakayan sa bayan natin ngayon kaugnay ng parating na eleksyon. Anim ang pangunahing bahagi ng plataporma ko: una, hustisya para sa lahat; pangalawa, matibay na social protection; pangatlo, ekonomiyang inklusibo at pakikinabangan ng lahat; pang-apat, mga institusyong demokratiko at tumutugon sa bawat Pilipino; panlima, ang kalikasan at katarungan sa klima; at panghuli, ang malayang ugnayan sa ibang bansa.

hustisya para sa lahat

Sa lahat ng ito, hustisya ang nangingibabaw sa mga hangarin ko. Gagawin ko lahat ng aking makakaya para buhayin muli ang sistema natin ng hustisya. Sisiguraduhin ko na:

 • Abot ng mamamayan ang hustisya. Palalakasin ang Barangay Justice System bilang mas mura at mas mabilis na alternatibo sa paglilitis ng kaso. Kailangan turuan ang mga Kapitan Barangay sa tamang proseso.

 • Malulutas ang problema sa pagaantala ng mga kaso. Kailangan matugunan ang kakulangan ng huwes at prosekutor, at dagdagan ang badyet ng Hudikatura.

 • Susugpuin ang kurapsyon sa systema ng hustisya. Dapat nang isapubliko ng mga huwes at mahistrado ang kanilang mga SALN, at dapat palakasin ang kapangyarihan ng Ombudsman na magimbestiga sa mga hues at mahistrado,

 • Mananagot ang mga kriminal. Para protektahan ang mga lumalantad laban sa kanila, kailangan palakasin ang Witness Protection Act, at payagan ang “automatic perpetuation” para mapanatili ang mga testimonya.

Ang hustista ay para sa kapakanan ng mga kababayan, kaya nakakaasa po kayo na:

 • Hindi ako papayag na gamitin ng gobyerno ang batas para mang-api ng kapwa Pilipino.

 • Tututol ako sa pagbalik ng death penalty. Hindi bigat ng sentensiya kundi yung kasiguraduhang may parusa ang pipigil sa krimen.

 • Tututol ako sa pagbaba sa edad ng pananagutan.

 • Susuportahan ko ang mga batas na magpapalakas sa karapatang pantao ng bawat Pilipino.


matibay na social protection

Bukod dito, layon din ng hustisya ang isang gobyerno at lipunan na masigasig na pagpoprotekta sa mga karapatan at pagpapabuti sa kapakanan ng pinakamahihina sa ating lipunan. Naniniwala akong mayroon dapat matibay na social protection sa ating bansa na babawasan yung mga panganib na hinaharap nila at iibsan ang matinding kahirapan. Ang akin pong hangad:

 • Gumawa ng isang Magna Carta for Children, na pagtitibayin at babantayan ang karapatan ng mga bata;

 • Palawakin ang pag-aalaga sa mga nakatatanda at persons with disabilities;

 • Itutuloy at palalawakin ang 4Ps conditional cash transfer program para sa mga Pilipinong nangangailangan;

 • Isulong ang mga Anti-Discrimination Bill, at sisiguraduhin ang pagpopondo at implementasyon ng Magna Carta of Women, Reproductive Health Law, Anti- Sexual Harassment Law, 100-day Maternity Law, at Barangay Micro- Business Enterprises Law.


ekonomiyang inklusibo

Susuportahan ko rin ang mga hakbang na gagawa ng inklusibong ekonomiya na may partisipasyon, katarungan, paglago, at sustainability o yung pag-unlad na hindi makakasama sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Bawat Pilipino, matatamasa ang pagkakataong makabahagi sa pagpapalago ng ekonomiya at makinabang sa mga bunga nito. Para magawa natin ito, magtatrabaho ako para sa mga batas gaya ng:

 • Pag-tapos sa “endo”;

 • Maka-mahirap na programa ng modernisasyon sa agrikultura na nakasentro naman sa mga pangangailangan sa teknolohiya ng maliliit na magsasaka;

 • Polisiya sa transportasyon na nakatutok sa paggalaw ng mga tao at hindi sa paggalaw ng mga sasakyan;

 • Mura at maaasahang internet na bubuksan natin sa mas maraming Pilipino habang hindi sinasakripisyo ang seguridad nila.


mga institusyong demokratiko

Kasabay naman sa pagbuo ng inklusibong ekonomiya ang pagpapaganda sa ating mga politikal na institusyon, para masigurong ang ating mga kababayan ay malayang abutin ang kanilang potensyal bilang tao. Gagawa tayo ng mga hakbang:

 • Para pabilisin ang desentralisasyon ng kapangyarihan—hindi pederalismo—para lumawak ang partisipasyon ng taumbayan sa pagdedesisyon sa lipunan habang pinapalakas ang pananagutan ng kanilang mga pinuno;

 • Para wakasan na ang mga political dynasty;

 • Para i-reporma ang campaign finance o pananalapi sa mga kampanya, at iba pang mga hakbang na gagawing patas ang laban para sa mga kandidatong wala namang kayamanan.


ang kalikasan

Panlima sa adyenda ko ang kalikasan at katarungan sa klima. Aaminin ko na hindi madaling pagsabayin ang wastong paggamit sa likas na yaman natin habang pinoprotektahan pa rin ito para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Pero obligasyon natin ito, at sa laki at lala ng mga sakunang dumarating sa atin, ang nakasalalay na dito sa usapin ng kalikasan at katarungan sa klima ay ang karapatan nating mamuhay. Kaya sa Senado, pagtutuunan ko ng pansin ang mga usaping konektado sa tubig, enerhiya, at pagmimina.


malayang ugnayan sa ibang bansa

Panghuli, ipagtatanggol ko ang soberanya ng ating bansa. Kasama rito ang:

 • Pagpapatupad sa arbitral ruling tungkol sa pag-aari at karapatan natin sa West Philippine Sea;

 • Proteksyon sa hanapbuhay ng ating mga mangingisda;

 • Pangangalaga at proteksyon sa kalikasang pandagat; 

 • Pagpapalakas sa kakayahan ng ating hukbong-dagat.

Sa pakikipag-ugnayan naman sa ibang bansa, ang oversight o pagbabantay ng Kongreso, lalo na ang Senado, ay dapat protektahang maigi para mapanatiling malaya ito. Tutol ako sa mga bilateral na negosasyon, o yung mga usapan sa pagitan lang ng dalawang bansa, dahil hindi ito makatarungan para sa atin, lalo na pagdating sa negosasyon sa mga mas makapangyarihang bansa. Igigiit ko ang multilateralism o pakikipag-usap sa marami at iba’t ibang bansa.

Hindi inaangkin ng plataporma ko na kaya nitong lutasin lahat ng problema ng bansa natin. Pero naniniwala akong dala nito ang matibay na pundasyon para sa pagsibol ng Pilipinas na makatarungan, na bukas sa lahat, at maunlad.

Salamat sa pagkakataong maibahagi ang aking mga ideya sa’yo.

JOSE MANUEL ‘CHEL’ I. DIOKNO