DOWNLOADS for Chel

 

Ipakita ang suporta mo para kay Chel! Maari niyo i-download at i-print ang mga disenyong ito. Ilagay ang mga banner at poster sa inyong bahay at private establishment (‘wag lang po sa mga pampublikong lugar na ipinagbabawal ng COMELEC!). Isuot ang mga t-shirt, idikit ang mga sticker, i-print ang mga flyer at hikayatin ang kakilala na bumoto para sa katarungan!

Legal notice: The publisher deems the downloadable materials herein as part of the public domain. As such, you may print and post them in your property, but it will be understood to be at your own account and independent from the campaign of Chel Diokno and/or his official team. When you press download, it is understood that you accept and agree on these terms.

30-second Jingle — Download MP3 (1MB)

Full Song Jingle — Download MP3 (7MB)

 
Banner (8x3 feet) — Download JPG (41MB)

Banner (8x3 feet)Download JPG (41MB)

 
“Boses ng Katarungan” Poster (2 x 3 feet) — Download JPG (20MB)

“Boses ng Katarungan” Poster (2 x 3 feet)Download JPG (20MB)

“Tapang ng Batangueño” Poster (2x3 feet) —  Download JPG (20MB)

“Tapang ng Batangueño” Poster (2x3 feet) — Download JPG (20MB)

 
Fan (7.5x7.5in) — Download JPG

Fan (7.5x7.5in)Download JPG

 
Sticker (8x2.9 inches) — Download JPG (721KB)

Sticker (8x2.9 inches)Download JPG (721KB)

 
Flyer (8.5 x 11inches) — Download PDF (11MB)

Flyer (8.5 x 11inches) Download PDF (11MB)

Colored tee — Download PNG (3MB)

Colored teeDownload PNG (3MB)

 
One-color tee — Download JPG

One-color tee Download JPG

 
Baller ID — Download JPG (91KB)

Baller IDDownload JPG (91KB)

Cut-out sticker (2.5x3 inches) — Download PNG

Cut-out sticker (2.5x3 inches) — Download PNG

 
Cap — Download PNG

Cap Download PNG